(Z)andersgroen
Werkbegeleiding – Natuurbeheer – Kleinschalig Groen – Dagbesteding

Wat doe ik?


Doelstelling

(Z)andersGroen is een jong bedrijf dat is opgezet met een sterk sociaal-maatschappelijk oogmerk. Dit houdt in dat mensen de kans krijgen zich te ontplooien op de arbeidsmarkt. Daarbij ga ik uit van de kwaliteiten van de werknemer, in plaats van te kijken naar zijn of haar beperking. Ik ben ervan overtuigd dat deze mensen met de juiste werkervaring, begeleiding en scholing hun potentieel toch maximaal kunnen benutten en dat ze uiteindelijk op eigen benen kunnen staan. De rode draad bij de werkbegeleiding is dus het leren ontdekken van de eigen mogelijkheden en het leren uitbouwen van de eigen vaardigheden. Het doel is dan ook om deze werknemers, indien dit in hun mogelijkheden ligt, te laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. De juiste sfeer binnen een bedrijf kan een uitermate positieve invloed hebben op de ontwikkeling van werknemers. Dit is dan ook een belangrijke speerpunt in mijn visie.

Werkzaamheden

We werken voornamelijk in de buitenlucht. Buiten werken biedt ruimte, licht en lucht. Het werken in de natuur en in een tuin biedt een breed scala aan voordelen en mogelijkheden. Het geeft fysieke inspanning en mentale ontspanning, het prikkelt de zintuigen, het laat je in contact komen met levensprocessen en de seizoenen, het biedt ruimte om grenzen te verkennen en te leren aangeven, het brengt je in contact met anderen en jezelf, het geeft structuur en leert je samen te werken.
Voor wie is Zanders Groen?

Wanneer je tijdelijk of permanent buiten het reguliere arbeidsproces valt biedt (Z)andersGroen een plek om in een kleurrijke omgeving en in alle rust in eigen tempo mee te werken. (Z)andersGroen biedt je professionele begeleiding in een kleinschalige omgeving.

Wanneer je een re-integratieproces doormaakt kun je bij (Z)andersGroen terecht als opstap naar een betaalde werkplek in de regio. Ook in de fase van het zoeken naar wensen en mogelijkheden bied ik een plek en de ruimte waar je in alle rust, alleen of met anderen, kunt werken in het groen en aan je eigen ontwikkeling.

Wie ben ik?


Eind 2014 heb ik, Joop Zanders, de stap genomen om een dagbesteding op te zetten. Ik heb de opleiding AOC Groen en de opleiding Jobcoach gevolgd en ben jarenlang werkzaam geweest als groepscoach in de Sociale Werkvoorziening. Hierdoor heb ik veel ervaring opgedaan in het coachen van mensen in het "groen". Voor meer informatie neem contact met mij op via telefoonnummer 06-13612874 of door onderstaand contactformulier in te vullen.

Neem Contact op